Wat is counseling?

Spectus Coaching geeft Counseling

Te lange wachtlijst bij de psycholoog? Dan is counseling voor jou wellicht een goede stap! Welkom!

Counseling is een pragmatische, resultaatgerichte vorm van emotionele hulpverlening met als doel dat jij weer in balans komt. Dat kan bijvoorbeeld door het oplossen van problemen, vinden van antwoorden en/of het ontwikkelen van bepaalde inzichten of sociale vaardigheden.

Hieronder kunt u lezen wat counseling inhoud, voor wie het geschikt is en hoe het zit met de zorgverzekering/vergoeding hierin.

Algemeen

Mensen in de privé of zakelijke sfeer kunnen met problemen of vragen over hun leven of relaties terecht bij een counsellor. Counselors zijn hulpverleners met de juiste kennis, vaardigheden en een professionele instelling om oplossingsgericht te werk te gaan. Binnen Spectus Coaching kunt u aankloppen voor Counselling als u op één of andere manier in een vervelende, ongemakkelijke of ongewenste impasse of situatie zit. 

Effect van counseling

De ervaring binnen Spectus Coaching tot nu toe is dat clienten op deze wijze adequaat geholpen kunnen worden en ook de termijn van wachten op psychologische hulp in veel gevallen kan worden ondervangen met gesprekken. Deze leiden in counseling veelal tot opluchting: niet langer zelf het probleem hoeven dragen. Daarnaast is inmiddels de ervaring dat door de oplossingsgerichte werkwijze cliënten veelal uit het gevoel van verslagenheid komen en stappen kunnen ondernemen die leiden tot nieuwe inzichten en aanzienlijke verbetering op het gebied van welzijn en welbevinden.

Specialisme

Binnen Spectus Coaching heeft counseling zich tot een specialisme ontwikkeld met de volgende werkwijze en aandacht:

 • De client met de vraagstelling of klachten centraal te stellen.
 • Het doel binnen counseling daarin samen met u op te stellen.
 • Inzicht te krijgen in wat speelt, de mate van zelfsturing op te zoeken 
 • Uitbreiden van mogelijkheden door zienswijze te vergroten en adequate hulp te ontvangen door middel van de gesprekken.

Onderwerpen tijdens Counseling

Waar binnen Spectus Coaching vooral aandacht aan wordt besteed zijn onder andere:

 • Stress en Burnout
 • Piekeren
 • Zorgen als gevolg van life-events, levensvragen of rouw
 • Relatievragen
 • Veranderingen in het gezin door scheiding, volwassen worden van kinderen, zorg voor ouders, gezinsvorming
 • Geloofsvragen en zingevingsvragen
 • Identiteitsvragen
 • Werk- en privébalans 
 • Van een passieve -  naar actieve levensinstelling
 • Vergroten van mate van zelfzorg

Doorverwijzing

U heeft voor Counseling geen doorverwijzing van de huisarts nodig. 

In geval tijdens de Counseling duidelijk wordt dat doorverwijzing naar een ander specialisme of hulpverlener nodig is, dan wordt dit in samenspraak met u opgepakt en zorgen wij in veel gevallen voor doorverwijzing. Een andere optie is dat u stopt met de Counseling. U bent hierin degene die beslist.

Vergoeding

Counseling wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. In onderstaande link kunt u inzien welke dat zijn. 

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling

Spectus Coaching is Register Counsellor via lidmaatschap bij de ABvC. Deze staat voor Algemende Beroepsvereniging voor Counsellors.

Daarnaast is Spectus Coaching aangesloten bij een koepelorganisatie. De RBCZ.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit uw zorgverzekering? Klikt u dan op bovenstaande link. U komt hiermee rechstreeks op de site van de zorgwijzer waarin per zorgverzekering staat aangegegeven of u in aanmerking komt voor vergoeding en wat de hoogte van vergoeding per consult is.

Om in aanmerking te komen voor counselling dient u aanvullend verzekerd te zijn. 

 • Het wettelijk verplichte eigen risico is niet van toepassing op aanvullende zorg.