Overige informatie

Contact buiten openingstijden

Met betrekking tot bereikbaarheid van de praktijk kunt u verwachten dat uw mail via contactformulier of e-mail zoveel als mogelijk is binnen 24 uur beantwoord wordt.

Mocht u een dringende vraag hebben betreffende uw persoonlijke ontwikkeling of gezondheid dan raad ik u, indien het niet mogelijk is om contact met de praktijk te krijgen, in alle gevallen aan contact met uw huisarts op te nemen.

Het is mogelijk, na beider toestemming, om afspraken te maken buiten de genoemde, gestandaardiseerde openingstijden.

 

 

Afmelden van afspraken

Het tijdig afmelden van een afspraak wordt gewaardeerd. Indien er sprake is van afmelding van afspraken binnen 24 uur, dan wordt de helft van het consult in rekening gebracht. U krijgt hierover een factuur.

Factuur

U krijgt over de gehouden gesprekken een factuur. De factuur ontvangt u per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen. Bij uitblijving van betaling volgt een herinnering; daarna een aanmaning .Mocht het nodig zijn dan kunnen we overleggen of een betalingsregeling wenselijk is.

Deze factuur kan desgewenst gesplitst worden indien:

  • u en uw partner in de praktijk deelnemen aan de relatie-gesprekken
  • uw werkgever (gedeeltelijk) meebetaalt van de coaching of counselling 

Offerte

Het is mogelijk om via uw werk afspraken te maken met uw werkgever over een coachingstraject bij Spectus Coaching. Desgewenst kan ik een passende offerte maken daarin meegenomen uw doelstellingen m.b.t. uw werksituatie.

Kwaliteit

Binnen Spectus Coaching wordt gewerkt volgens de voorwaarden zoals opgesteld door de beroepsverenigingen ABvC en RBCZ. Beiden staan voor een efficiente vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn jaarlijk vereist om die kwaliteit minimaal te kunnen waarborgen. Daarnaast staan de gedragscode en het klachtenregelement garant voor de uitoefening van het beroep binnen de beroepsgroep counsellors.

Etische- en Beroepscode

Spectus Coaching heeft vanwege kwaliteitsdoeleinden zich verbonden aan de etische- en beroepscode zoals deze wordt gehanteerd binnen de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling. Hierin staan zaken als geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid. Zoals wettelijk verplicht sinds 2013 valt de beroepsgroep van Spectus Coaching ook onder de Meldcode van huiselijk geweld en kindermishandeling. De update betreffende het afwegingskader sinds 1 januari 2019 is daarin meegenomen.

Reglement Klachten

Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben over de werkwijze binnen de coaching of counselling dan is het wenselijk om uw vragen of klacht eerst binnen de praktijk Spectus Coaching kenbaar te maken.

Spectus Coaching hanteert de klachtenregeling zoals die is geformuleerd door de beroepsvereniging ABvC. U kunt het regelement vinden op de site www.abvc.nl of via de website van het S.C.A.G.: (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) www.scag.nl of download de folder door op het icoontje te klikken.