Team Synergie

Optimaal gebruik maken van de verschillen?

Meer energie overhouden en effectief kunnen overleggen?

Hoe kijken u en uw collega's naar het team en naar elkaar? Op welke wijze benutten we elkaars kracht?

Kent het team elkaars drijfveren, dan ontstaat er begrip en acceptatie van onderlinge verschillen. Binnen het geheel van mogelijkheden waar Energy Drives® voor staat een heel interessante scan. Doordat de uitslagen van de scan 1-op-1 gekoppeld kunnen worden aan het team onstaat er inzicht waar de drijfveren van de teamleden het meest manifest zijn. Daardoor onstaat er veel meer ruimte voor elkaars eigenheid en ruimte om te excelleren binnen het team. 

Gevolg: De effectiviteit van het team neemt hierdoor toe, net als het enthousiasme om samen te werken. Inzicht in je persoonlijke leiderschapsstijl maakt het bovendien mogelijk om je team op een passende en effectieve manier te sturen.

 

Voor overleg of meer info