Privacy statement

Privacy statement Spectus Coaching

Spectus Coaching verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Spectus Coaching vindt uw privacy erg belangrijk daarom gaan wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden zonder toestemming van u niet aan derden ter beschikking gesteld.
Hieronder kunt u lezen aan welke regels wij ons houden:

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
-Cliëntenbestanden van Spectus Coaching en de zakelijke relaties van Spectus Coaching
-Gegevens en data die Spectus Coaching door uw gebruik en bezoek van onze websites heeft verkregen.

Verwerking van uw gegevens

Van bovenstaande doelgroepen worden de volgende gegevens en data bewaart:

Cliënten: Spectus Coaching houdt een cliëntendossier bij. De gegevens die voor het cliëntenbestand gevraagd worden zijn:

Voor de cliëntenkaart: Naam, Voorletters, Geboortedatum, Emailadres, Factuuradres, Telefoonnummer privé, mobiel nummer, de naam van hun ziektekostenverzekering, Praktijk en naam van de Huisarts, Huisarts gevestigd te, Telnummer van de Huisarts, Spoednummer van de Huisarts

Op het intakeformulier: Naam, roepnaam, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, aantal kinderen, beroep, werkzaamheden, vragen mbt tot gezondheid, bezoek aan huisarts, eet en drinkgewoontes, het wel of niet gebruik maken van medicijnen, medicijnoverzicht.

Cliënten en potentiële cliënten geven schriftelijk en online (namelijk via het antwoordformulier van Spectus Coaching op de website ) dat Spectus Coaching gebruik mag maken van hun vermelde gegevens in het kader van de aanmelding voor coaching bij Spectus Coaching.

Zakelijke relaties: e-mailadressen en voor- en achternaam en de naam van hun organisatie.

Relaties zijn personen en/of organisaties waar Spectus Coaching contact mee heeft in verband met de projecten en werkzaamheden die Spectus Coaching voor henzelf of hun medewerker uitvoert.   

Gegevens die via de website verzameld worden zijn: 

Naam, emailadres telefoonnummer en de optie voor een persoonlijk bericht.
Voordat het formulier naar Spectus Coaching verzonden wordt geeft de (potentiële) cliënt akkoord dat zijn gegevens gebruikt mogen worden om een mogelijk coachingstraject te starten.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan  Spectus Coaching: spectuscoaching@live.nl

Spectus Coaching is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Spectus Coaching, Annabellastraat 2, 6515CH Nijmegen

E-mail

Cliëntgegevens en -verslag worden met wachtwoord verzonden met schriftelijke toestemming van de cliënt. Zie toestemmingsformulier Cliënt.

De e-mail van Spectus Coaching worden met Outlook verzonden.

Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld, tenzij u daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor gegeven hebt.

Bezoek aan onze website

Spectus Coaching gebruikt op haar website functionele cookies voor een goede werking van mijn website op uw computer of mobile telefoon, daarnaast analytische cookies om de website te kunnen verbeteren. Bij deze cookies geldt beiden dat dit zonder gebruikmaking van persoonsgegevens is. 
 

Beveiliging

Spectus Coaching heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgt Spectus Coaching ervoor dat persoonsgegevens alleen gebruikt worden door de bij de KvK geregistreerde eigenaar van Spectus Coaching en dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen over privacybeleid

Spectus Coaching houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Bij vragen over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens en data kunt u contact opnemen met:
Spectus Coaching
Henriette van Beijnum, Annabellastraat 2, 6515CH Nijmegen
06-29453534
spectuscoaching@live.nl

Het protocol databeveiliging van Spectus Coaching volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) kan bij de functionaris voor gegevensbescherming worden opgevraagd.