Maar hoe dan?

Methodiek: wat kan ik verwachten?

Spectus Coaching werkt met vier verschillende methodes, die ieder op hun eigen manier bewustwording vergroten. Ze helpen je om jezelf beter te leren kennen en leren je om een nieuwe aanpak toe te passen.

Focussen

Bij ''focussen'' leer je in je lijf waar te nemen waar de oorzaak zit en krijg je zicht op je eerste, automatische reactie.

Door te focussen leer je deze reactie stoppen. Je herkent jezelf en leert wat er in je omgaat. Dat doe je door er een woord aan te verbinden. Daarmee geef je op een nieuwe manier aandacht aan wat je lijf ervaart. Er ontstaat letterlijk ‘nieuwe ruimte’.

Door het woord te koppelen aan je gevoel ontstaat er een nieuwe hoofd-hart verbinding. Dat geeft de mogelijkheid te stoppen met de oude reactie. Door deze oefening word je vaardig om een nieuwe aanpak toe te passen.

Visualisatie

Bij visualisatie ga je bedenken hoe je ideale situatie eruit zou zien. Je leert deze niet alleen met woorden te vangen, maar ook te visualiseren.

Door te beschrijven wat je ziet en voelt in de nieuwe situatie kan er ruimte komen bij jou. Daarin groeit het verlangen om er werkelijk mee aan de slag te gaan en meer zicht te krijgen op waar je naartoe werkt.

Het gevolg is dat je (letterlijk en figuurlijk) zicht krijgt op hoe het anders kan. Het geeft je weer hoop en je kunt je doelen makkelijker bereiken.

Context

Vanuit het contextuele gedachtengoed ligt er veel vast in het leven van een mens. De wijze waarop je bent opgegroeid (binnen welk gezin, hoe je ouders met elkaar communiceerden, welke plek jij daarin had) leggen voor een deel de basis voor je verdere leven.

Zo kom je er bijvoorbeeld achter waarom relaties soms zo moeizaam verlopen, waarom je partner zo heftig reageert op situaties, of juist zo onderkoeld.

Het geeft je ook een duidelijker beeld van hoe jij daarop kunt reageren of hoe jij je bakens dient te verzetten.

Relatie herstel (EFT)

We zijn allemaal op zoek naar liefde, steun en verbondenheid. Soms vinden we die in onze relatie, dan weer even helemaal niet. Een beetje hulp kan dan nodig zijn. Hulp om weer samen te gaan praten, een uitgedoofde relatie nieuw leven in te blazen, of een relatie die verkeerd dreigt te gaan te redden.

Citaat: Dr. Sue Johnson Houd me vast

 

Werkwijze
Naast individuele coaching is het mogelijk binnen Spectus Coaching met je partner gebruik te maken van relatie coaching. Binnen de structuur van voor afgesproken coachingsessies worden in de gesprekken gebruik gemaakt van een combinatie van waarnemen, luisteren, vragenstellen en terugspiegelen.

De methodiek die we hanteren binnen de relatie- herstel gesprekken is gebaseerd op de inzichten van Dr. Sue Johnson. En wordt verdeeld in 3 fasen van Emotionally  Focussed Therapy.

De verbinding die echtparen voelen is de emotionele verbinding en deze wordt vergeleken met een dans. Je bent samen begonnen aan deze dans.

Allerlei factoren spelen mee hoe deze dans zich ontwikkeld gaandeweg.

De wijze van omgaan met meningsverschillen, schoonfamilie, verandering in gezinssamenstelling kunnen leiden tot een nieuwe uitdaging en verandering van dans.

De dans is niet altijd vloeiend te noemen, echter wanneer er conflicten komen of sterke afwijzing wordt ervaren binnen de relatie kan de dans veranderen in strijd, protest of zelfs het verlaten van de dansvloer. Eenzaamheid is dan het gevolg.

 

Proces binnen de gesprekken
Nadat we samen precies hebben vastgesteld wat jullie met de gesprekken willen bereiken zullen we aan de slag gaan op een integere, veilige manier. De ervaring van jullie als echtpaar wordt vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Ik zal jullie daartoe vooral uitnodigen om te leren peilen waar je handelen tot nu toe op gebaseerd is. In relatie met je partner is het leren verstaan van elkaars behoeften een wezenlijk onderdeel van je begrepen voelen. Dit is een groeiend proces van inzicht krijgen in eigen behoeften en die van je partner.

Je zult inzicht krijgen in gevoelens van onbehagen, hoe jullie daar tot nu toe mee omgegaan zijn en waar de crux zit om werkelijk een wending te kunnen maken in jullie relatie ten goede.

Je leert op een nieuwe manier luisteren naar elkaar en het oude stramien zal steeds meer vervangen worden door nieuwe stappen in communicatie waarbij het aangeven en ruimte geven voor elkaars gevoelens en behoeftes het nieuwe terrein zullen worden.