Coaching voor leidinggevenden

Hoe zorg ik ervoor dat m’n mensen in hun kracht komen, in het team goed samenwerken, gemotiveerd blijven en zich langdurig effectief kunnen inzetten zonder uitgeblust te raken?

Hoe zorg ik voor mezelf als leidinggevende? 

Middels de Scan Energy Drives® is het mogelijk uw inzicht over te vergroten op het gebied van talentontwikkeling en succes. De Scan neemt u mee naar het hoe en waarom rondom het thema werkplezier. Op het niveau van drijfveren wordt inzichtelijk waar u energie van krijgt en wat u energie ontneemt. Inzicht op een diep niveau. Immers daar ligt de kern van bezield leiderschap. 

Deze scan is mogelijk op zowel individueel niveau als in teamverband.

Met de inzichten die komen uit de Scan Energy Drives® werk ik vervolgens aan de onderstaande elementen:

1) Leidinggeven aan zichzelf

 • Wie ben ik als leidinggevende
 • Hoe committeer ik mezelf aan mijn eigen functie, positie en identiteit vanuit drijfveren
 • Wat heb ik nodig om te groeien in authentiek leiderschap zodat ik anderen kan inspireren, bemoedigen en richting te geven.

2) Interactie met de medewerkers

 • Harmoniserende interactie met de medewerkers
 • Passende feedback, wat is daarvoor nodig?
 • Leidinggeven: de kunst van het loslaten
 • Delegeren- hoe dan wel?

 

“Henriette had al verschillende mensen van ons bedrijf gecoacht; tijd voor een nadere kennismaking dacht ik zo. Wat mij opviel is dat ze zaken die ik naar voren bracht kon terugbrengen naar een objectief, theoretisch kader waardoor ze mij het grotere geheel liet zien. Een unieke combinatie: oprecht en betrokken luisteren en het kunnen onderbouwen vanuit een theoretisch kader. ‘’Zo werkt het dus”. Gevolg: overview en mogelijkheden zien als ‘logisch’ vervolg.”

Zorg voor je werknemers

Soms kunnen ook je medewerkers coaching gebruiken. Niets liever wil je toch dat de mensen die bij je dienst zijn passie hebben en arbeidsgeluk ervaren. Te vaak laten we het tot een (bijna) burn-out komen, ook al zijn de tekenen al langer aanwezig. Denk je dat een van je werknemers baat heeft bij coaching? Ik zet graag in op een betere balans om ziekte en langdurige re-integratie te voorkomen.

Je werknemer:

 • krijgt zicht op de eigen competenties en kan deze verder uitbouwen en versterken
 • kan feedback geven en ontvangen
 • behoud zin in werk door met name zingevende aspecten van het werk in beeld te krijgen
 • heeft de eigen drijfveren in beeld, weet wat de valkuilen zijn en waar de uitputters zitten
 • ervaart persoonlijke groei en zelfvertrouwen
 • vergroot zijn vaardigheden en levert daarmee een waardevolle bijdrage op de werkplek

Daarbij kunnen we de drijfverentest/-scan op zowel individueel- als team niveau inzetten.

Henriette:

"In een onderzoek las ik dat als een medewerker zich niet gehoord voelt, zijn arbeids- betrokkenheid voor 70% kan dalen. Daar was ik best van onder de indruk."